Klubben blev oprettet i 1988 i forbindelse med udflytningen fra Christianshavn til den nuværende placering i Teglholmsgade.

Klubben viderefører, i samarbejde med klub 2F, en over 100 år gammel tradition for det faglige fællesskab på B&W arbejdspladserne.

På den "gamle" motorfabrik var der 16 klubber i den daværende fællesklub's storhedstid, dengang var firmaet også motorbyggere og beskæftigede derfor et langt større antal mennesker end i dag.

Flere store kriser for skibsfarten og den stadig større lokalisering af skibs- og motorbyggeriet i fjernøsten, betød store nedskæringer i produktionen.
Krisen medførte at vi fik nye ejere, den tyske MAN koncern som i øvrigt er dieselmotorens "fødested".

Den skærpede konkurrence fra fjernøsten betød at motorproduktionen stoppede og at ledelsen i stedet satsede på licens, komponent og reservedele.

Denne udvikling fik til følge at ledelsen besluttede at forlade de "dyre" kvadratmetre på Christianshavn og indrette en højmoderne maskinfabrik i dele af det gamle støberi på teglholmen.

I dag er produktionen lagt an på komponenter og reservedele og heraf har man specialiseret sig på 5 hoved komponenter.

      KlUB 23 /v Sune Andersen, TLF: +45 4092 8813, Man Energy Solutions, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: larss.andersen@man-es.com