Efteruddannelse   

 

Husk, det at dygtiggøre sig ikke blot er et spørgsmål om løn og arbejdsgiverens tilfredshed med dig.
Det er også et vigtigt element i din egen tilfredshed med jobbet og din sikkerhed for at kunne bestride dit job også i fremtiden - eller måske din mulighed for at avancere op i systemet.

Målet for din efteruddannelse afhænger af, hvad den skal gøre godt for, og hvem der er villig til at betale for, at du får noget efteruddannelse.

På nedenstående links kan du se hvad der er af forskellige muligheder for efteruddannelse, men du er også meget velkommen til at kontakte din tillidsmand for at få hjælp.


 
     

 
 


 
 
  Lau Larsen Industritekniker elev MAN-DIESEL 
      KlUB 23 /v Henning Søe Rosenkrands, TLF: +45 3385 1821, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: henningr.soee@man.eu
        KlUB 2F /v Søren Ib Johansen, Tlf. +45 3385 2447, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: soereni.johansen@man.eu