De nye efterløns regler

Her er 3 piecer fra Dansk Metal om de nye efterlønsregler:

         


Pensions indflydelse på efterløn for personer født 1. januar 1956 eller senere.
Se de nye regler på: borger.dkNY EFTERLØN

Om du vil betale til efterløn eller ej er naturligvis dit valg. Det kan virke tillokkende at få udbetalt et stort skattefrit beløb til forbrug. Her er et par af årsagerne til, at HK anbefaler, at du fortsætter med at indbetale til efterløn.


  1. Du bør overveje, om du tror på, at du kan have et aktivt arbejdsliv frem til du er helt op mod 70 år, som bliver pensionsalderen for en person der er omkring de 40 år i dag.

  2. Tænker du i økonomisk gevinst, bør du overveje, hvad der er bedst for dig. Forbliver du i ordningen, sikrer du dig bl.a. ret til at hæve en skattefri præmie.

  3. Seniorjob er en ordning for medlemmer, der mister retten til dagpenge på et tidspunkt, hvor de har 5 år eller mindre til, at de når efterlønsalderen. Din kommune er forpligtet til at et fuldtidsjob (til fuldtidsforsikrede) og et deltidsjob (til deltidsforsikrede medlemmer. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige, eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Betaler du ikke til efterlønsordningen mister du altså også denne sikring.
Arbejdsløshedskassernes Samvirke har lavet en oversigt over de økonomiske konsekvenser af at melde sig ud af efterlønsordningen.

Tabellen herunder viser hvor meget man kan tabe ved at hæve efterlønsbidraget nu i forhold til at lade pengene stå og få den skattefrie præmie udbetalt ved pensionsalderen.

Alder 2010 Skattefri præmie ved folkepensionering Nettobidrag frem til efterlønsalder, efter skat Skattefri udbetaling nu Tab ved at hæve pengene nu
40 143.400 98.215 26.810 18.375
45 143.400 78.100 53.640 11.660
46 143.400 72.065 59.004 12.331
47 143.400 70.054 60.514 12.832
48 143.400 62.008 60.514 20.878
49 143.400 57.985 60.514 24.901
50 143.400 53.962 60.514 28.924
51 143.400 47.927 60.514 34.959
52 143.400 41.893 60.514 40.993
53 143.400 37.870 60.514 45.016
54 143.400 31.862 60.514 51.024
55 143.400 24.031 60.514 58.855
56 143.400 16.414 60.514 66.472
57 143.400 10.835 60.514 72.051
Beregningerne er vejledende
Kilde: AK Samvirke
      KlUB 23 /v Henning Søe Rosenkrands, TLF: +45 3385 1821, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: henningr.soee@man.eu
        KlUB 2F /v Søren Ib Johansen, Tlf. +45 3385 2447, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: soereni.johansen@man.eu