Hjælpefonden

"Understøttelse" til ældre afgåede arbejdere stopper pr. dags dato 2014.


Torsdag den 2. oktober 2014 besluttede bestyrelsen, i samråd med økonomiske og juridiske rådgivere at vi fra 2015, ikke længere udbetaler 800,- kr. pr. pensionist. Vi kan hellere ikke længere, som vi har gjort tidligere, "leve" af afkastet fra vores investeringer, i aktier og obligationer. Derfor må vi spare, hvor der kan spares. Samtidigt spare vi også på administrationen på lønningskontoret, ved disse udbetalinger.

Da Christianshavn lukkede, var det meningen at Hjælpefonden skulle afvikles, over de næste par år. Men da vi flyttede en del af produktionen ud på Teglholmen, fik den nyt liv og har nu eksisteret i 25 år og vi nærmere os 100 års jubilæum i 2016. Bestyrelsen arbejder nu på at få økonomien til at blomstre og fonden til at leve så længe det er muligt. Derfor dette tiltag til at spare 96.000 kroner om året, dette må jo siges at være en pæn sum at spare.

Vi vil satse på de sociale arrangementer som Skovtur, Sommerfest og Julefrokost og den lille gave til jul. Det er her vi kan se glæden hos jer pensionister og her vi kan styrke de sociale bånd, mellem nuværende og tidligere kolleger, derfor er det også der, vi helst vil bruge de sparsomme penge, fonden har til rådighed.

Fremover vil vi ikke længere udsende leveattesten i den udformning, som I har set tidligere. Men stadigvæk bede om livstegn, i form af et brev, som vi kan fremvise som bevis, for forbruget ved revision.

På bestyrelsens vegne Søren Johansen Formand.
      FORMAND /v Brian Jensen, Tlf. +45 3385 2447, MAN DIESEL & TURBO SE, Teglholmsgade 41, 2450 København SV,   mail: brian.jensen@man.eu